Tekijänoikeus

1. Kunnioita valokuvaajan tekijänoikeuksia.

2. Pyydä valokuvaajalta lupa kuvan käyttöön.

3. Älä luota siihen, että joku muu voi luvata sinulle kuvan käyttöoikeuden. Vain valokuvaaja itse voi antaa luvan.

4. Varmista, ettei kuvan käytöstä ja käyttökorvauksen sopimisesta tule mitään väärinymmärryksiä.

5. Käytä valokuvaa vain sovittuun tarkoitukseen.

6. Yritä aina löytää valokuvaaja, joka on ottanut haluamasi kuvan. Älä käytä kuvaa, jos et tiedä kuka on sen ottanut.

7. Valokuvaajan nimen tulee aina näkyä kuvan yhteydessä. (Etenkin julkaistavissa kuvissa.)

8. Älä muuta, leikkaa tai rajaa valokuvaa ilman valokuvaajan lupaa.

9. Huolehdi kolmansien osapuolien oikeuksista. Kysy myös heidän lupansa ennenkuin käytät kuvaa.

10. Anna aina valokuvaajalle kopio julkaisusta, jossa hänen kuvaansa on käytetty.

 

VALOKUVAN TEKIJÄNOIKEUS LAAJEMMIN 


- Valokuvaajalle syntyy tekijänoikeus automaattisesti heti kuvan ottohetkellä, mitään oikeuden rekisteröintiä ei tarvitse suorittaa

- Valokuvaa ei saa käyttää tai julkisesti esittää tai valmistaa siitä kappaleita ilman tekijänoikeuden haltijan tai hänen edustajansa lupaa

- Tekijänoikeus valokuvaan on voimassa 50 vuotta kuvan ottamisesta (= ei teoskynnyksen ylittävä valokuva) tai 70 vuotta kuvaajan kuolemasta (= teoskynnyksen ylittävä valokuva)

- Teoksen määritelmä: itsenäinen, omaperäinen teos. Käytännössä lähes kaikki kuvat ylittävät teoskynnyksen eli suoja-aika on 70 vuotta kuvaajan kuolemasta

- Yhden osan käyttäminen kuvasta on yhtä kuin koko kuvan käyttäminen;

- esim. 1: Kuvassa naisen kasvot, rajaat kuvan pelkkään silmään ja julkaiset sen > julkaisukorvausta ei alenneta vaan joudut maksamaan koko kuvan käytöstä

- esim. 2: Otat neljä eri kuvaa, joita yhdistelemällä rakennat yhden uuden kuvan > joudut maksamaan tekijänoikeuden haltijoille kaikkien neljän kuvan käytöstä.

- Respektioikeus: teosta ei saa muuttaa tai saattaa yleisön saataviin tekijän taiteellista arvoa tai ominaislaatua loukkaavalla tavalla. Teoksen muuttamista on esimerkiksi teoksen värien muuttaminen tai teoksen leikkaaminen ja rajaaminen. Eli tarvitset aina luvan kuvan muuttamiselle.

- Isyysoikeus: Tekijällä on tekijänoikeuslain nojalla oikeus tulla ilmoitetuksi teoksensa tekijänä sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii. Hyvä tapa on esim. © Ville Valokuvaaja/SKOY (Valokuvaajan nimi + hänen oikeuksiaan edustavan yhtiön nimi). Kreditin voi julkaista joko jokaisen kuvan yhteydessä, sivun tai aukeaman reunassa listamuodossa, artikkelin otsikon alapuolella, tai erillisessä "copyright-laatikossa" esim. lehden tai kirjan lopussa.

- Moraaliset oikeudet: Valokuvaaja tulee ilmoittaa hyvän tavan mukaisesti ja valokuvaa ei saa muuttaa tai esittää valokuvaajaa loukkaavassa yhteydessä. Valokuvaaja voi halutessaan myydä kaupalliset tekijänoikeutensa, mutta moraalisia tekijänoikeuksia ei voi myydä tai siirtää, eli kuvaajan isyysoikeus ja moraaliset oikeudet säilyvät aina.

- Tekijänoikeus ei koske vain valokuvaa tai valokuvateosta vaan esimerkiksi myös mm. taidemaalausta, patsasta, piirrosta, musiikkia, tietokoneohjelmistoa, runoa, kirjaa, sarjakuvaa, seinäryijyä, design-neuletta, artikkelia, haastattelua, rakennusta jne. Sen sijaan ruokareseptillä ei ole tekijänoikeudellista suojaa, eli ruokakuvan yhteydessä julkaistu aineluettelo (2 dl jauhoja, 100 grammaa margariinia, 2 kananmunaa jne.) ei saa tekijänoikeuden suojaa

- Mainontaa tehdessä on hyvä muistaa, että kuva saattaa sisältää muutakin luvan varaista kuin tekijänoikeuden suojaa, esim. malli-, yksityisyys-, tuotemerkki-, logo-, henkilö-, omaisuus- tai mainosvapautta:

- esim. 1: Kuvassa esiintyviltä tunnistettavilta henkilöiltä tulee olla ns. mallivapaus, joka takaa oikeuden huoletta käyttää kyseisten henkilöiden kuvaa mainonnassa. Jos mallivapaus puuttuu saattaa kuvalähteen lisäksi jokin kolmas taho esittää vaatimuksia mallipalkkioista, esim. mallitoimisto. Tarkasta aina kuvia ostaessasi sisältyykö hintaan ja toimitusehtoihin mallivapaus.

- esim. 2: Kuvassa olevan tuotteen tuotemerkki näkyy, esim. Nokia, IBM, Microsoft, Apple, Nike, Coca Cola > mainoskäytöissä tulee olla lupa kyseisten tuotteiden/tuotemerkkien omistajilta. Eli matkapuhelin mainonnassa on vaikea asia - kuvasta ei saa käydä selkeästi ilmi matkapuhelimen merkki, ellei mainosteta nimenomaan kyseistä tuotetta.

- esim. 3: Kuvassa näkyy keskeisesti jonkun yhtiön logo, esim. Microsoft: toisen yhtiön logoa ei saa käyttää kaupallisesti hyväksi ilman lupaa

- esim. 4: Myös julkisuuden henkilöillä on yksityisyyden suoja, ilman lupaa ei siis ole suositeltavaa käyttää Paavo Lipposta tai George W. Bushia mainonnassa, ellei sitten ole kyse ns. toimituksellisesta mainonnasta eli tehdään esim. lehden suoramarkkinointia ja voidaan osoittaa, että käytetyt julkisuuden henkilöt ovat osa lehden vakinaista toimituksellista sisältöä. Mutta siis yritysmainonnassa ei ole suositeltavaa, eikä lehdenkään mainonnassa tyyliin "Myös Paavo Lipponen lukee lehteämme"

- Kun ostat valokuvia on syytä aina olettaa, että olet ostamassa kertajulkaisuoikeuksia, ellei toisin ole nimenomaan sovittu. Sopimus on aina syytä tehdä kirjallisesti tai luettava toimitusehdot huolella.

- Kertajulkaisuoikeus tarkoittaa, että kuvaa voi käyttää sovitulla hinnalla vain kerran ennalta sovitussa mediassa/käytössä, siis esim. tietyn lehden tietyssä numerossa. Ilman lupaa/sopimusta/lisäkorvausta ei kertajulkaisuoikeuksin ostettua kuvaa voi käyttää toistamiseen samassa lehdessä, eri lehdessä, markkinoinnissa, suorapostituksessa, kirjassa, internetissä, CD-rommilla, DVD:llä, PDF-tiedostossa jne (ellei kyse ole Royalty Free-kuvasta)

- Saman kuvan toisto samassa lehdessä tai kirjassa maksaa enemmän kuin kuvan julkaisu vain kerran. Samoin saman kuvan käyttäminen esim. printin lisäksi internetissä, CD-rommilla, DVD:llä, PDF-tiedostossa jne.


- Asiakas ei koskaan voi siirtää tai myydä julkaisuoikeutta kolmannelle taholle ellei siitä ole erikseen sovittu

Asiantunteva valokuvaaja neuvoo ja opastaa mielellään kaikissa kuvan käyttämiseen liittyvissä seikoissa.